ГлавнаяУкраинаПолитика
 

® Фонд "Відродження" публікує оголошення про конкурси 2006 року

21 апреля 2006, 09:35
0
11

Міжнародний фонд "Відродження" продовжує публікацію оголошень про конкурси 2006 року.

Програма "охорона здоров‘я"

Мета програми  - сприяти реформуванню галузі охорони здоров’я. Покращити рівень здоров‘я населення, підтримуючи нові підходи до вирішення найактуальніших проблем громадського здоров’я, насамперед, через впровадження цілісної моделі допомоги при станах, пов’язаних з ВІЛ/СНІД та немедичним вживанням наркотиків.

І. За напрямом "Підтримка механізмів співпраці громадськості та урядових структур України у сфері реформування політики щодо проблем ВІЛ/СНІДу та вживання наркотиків".

Конкурс "Підтримка механізмів співпраці громадськості та урядових структур України у сфері реформування політики щодо проблем ВІЛ/СНІДу та вживання наркотиків ".

Мета конкурсу - підтримати неурядові організації, експертні групи, діяльність яких спрямована на співпрацю з відповідними урядовими структурами у сфері реформування державної політики щодо проблем уживання наркотиків та ВІЛ/СНІДу.

Учасники конкурсу: неурядові організації (НУО), консорціуми НУО, групи експертів.

Умови конкурсу: подані на конкурс проекти мають бути спрямованими на просування принципів та реалізацію ідей, викладених у проекті "Концепції державної політики щодо алкоголю та наркотиків", зареєстрованої як законопроект у ВР України (див.: http://www.rada.gov.ua:8080/pls/zweb/webproc4_1?id=&pf3511=26342

Пріоритети конкурсу:

 1. Реформування наркополітики шляхом практичного впровадження положень проекту "Концепції державної політики щодо алкоголю та наркотиків". Проекти мають включати одну або декілька видів діяльності:
 • розробка відповідних офіційних документів щодо внесення змін до законодавства, підготовка наказів МОЗ, МВС тощо;
 • підтримка участі громадськості в консультативних органах при Уряді України (Національна Координаційна Рада з ВІЛ/СНІД, НКР по боротьбі  з наркоманією тощо) та у складі інших відповідних органів, які передбачають діалог громадськості та урядових структур;
 • підтримка діяльності НКР з ВІЛ/СНІДу як ефективного діалогу між Урядом і громадськістю у сфері формування державної політики з питань ВІЛ/СНІДу;
 • робота зі ЗМІ у напрямі підтримки змін щодо діючої наркополітики;
 • продовження процесу відкритого діалогу з політичними партіями.
 1. Розробка національних протоколів/стандартів з обігу легальних наркотичних засобів у галузі охорони здоров’я та їх застосування в медичній сфері. Проект має передбачати вивчення ситуації з потреб у паліативному лікуванні; адвокацію громадськими організаціями прав пацієнтів у сфері доступу до наркотичних та психотропних лікарських засобів.
 1. Реформування наркополітики на рівні підзаконних актів, інструкцій у наступних сферах:

-  впровадження замісної метадонової терапії;

-  зміна таблиць граничних розмірів наркотичних засобів;

-  зміна практики правозастосування щодо споживачів ін‘єкційних наркотиків (СІНів) з боку представників правоохоронних органів та медичних закладів.

Проекти повинні містити наступне:

 • підтримка діяльності робочих груп при відповідних міністерствах (МОЗ, МВС тощо) з метою реалізації положень нової наркополітики на рівні виконавчих актів та інструкцій (наприклад, розробка та лобіювання Наказу МОЗ з урегулювання впровадження замісної метадонової терапії в Україні, Інструкції МВС України про порядок взаємодії з громадськими організаціями, що займаються профілактикою поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії тощо);
 • технічна та експертна підтримка процесу реєстрації альтернативної лікарської форми метадону в Україні, його внесення у перелік "Лікарських засобів, що можуть закуповуватися за кошти державного бюджету", та інших  заходів, необхідних для забезпечення прозорих процедур обігу вказаного лікарського препарату;
 • ініціювання та сприяння налагодженню процесу національного виробництва метадону;
 • технічна та консультативна підтримка роботи програм замісної терапії з використанням метадону в Україні.

4. Аналіз чинної наркополітики з погляду ефективності заходів, котрі здійснюються органами державної влади щодо боротьби з незаконним обігом наркотиків, наркоманією тощо (МОЗ, МВС, СБУ, Держдепартамент України з питань виконання покарань, МОН, Міністерство сім’ї, молоді та спорту тощо).

Аналіз може містити такі компоненти:

 •  дослідження економічної ефективності заходів, що здійснюються державними органами;
 •  дослідження кримінологічної ефективності заходів; стан виконання державних програм по боротьбі з ВІЛ/СНІДом та наркоманією;
 •  проведення порівняльного аналізу чинної наркополітики з наркополітикою країн Європейського Союзу.
 • Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.

 

Перевагу буде надано проектам, які матимуть офіційне підтвердження наявності співпраці між громадською організацією та відповідними державними органами.

Бюджет конкурсу - 130 000 доларівСША.

Середній розмір очікуваного від МФВ ґранту - 10 000 доларів США.

Максимальний розмір ґранту - 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 26 травня 2006 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2006 року.

Конкурс "Незалежний громадський моніторинг впровадження політики громадської охорони здоров’я в Україні".

Мета - проведення незалежного моніторингу реалізації державної політики у сфері громадської охорони здоров’я.

Учасники: неурядові організації (НУО).

Пріоритети конкурсу:

Підтримка роботи мережі громадських організацій/груп експертів із впровадження моніторингу в наступних сферах:

 • Доступ до лікування вразливих груп населення (СІН, ЛЖВ);
 • Державні тендерні закупівлі антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів;
 • Політичні декларації щодо громадського здоров’я різних політичних партій / блоків та їх виконання після виборів;
 • Забезпечення прав вразливих груп населення.
 • Безпека пацієнтів.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.

Бюджет конкурсу - 30 000 доларів США.

Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - 15 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 29 травня 2006 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2006 року.

Тендер "Розширення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до психіатричної допомоги".

Мета - підтримати інноваційні проекти з надання психіатричної допомоги представникам уразливих груп, зокрема тим, що мають потрійний діагноз: ВІЛ, наркозалежність та психічні розлади.

Учасники: неурядові організації, професійні об’єднання.

Тендерна пропозиція має передбачати такі заходи:
 • Встановлення партнерства з психіатрічними клініками, залучення експертів до роботи з уразливими групами;
 • Проведення семінарів для експертів психіатрів з метою висвітлення специфіки психіатричної допомоги наркозалежним;
 • Організація консультацій експертів-психіатрів у проектах заміснох терапії, комм‘юніті-центрах, проектах зменшення шкоди та інших сервісних проектах для уразливих груп;
 • Реалізація пілотної моделі інтегрованого підходу до пацієнтів з потрійним діагнозом як вдосконалення комплексного підходу до сервісу наркоспоживачам, що живуть з ВІЛ та клієнтам замісної терапії.

Перевагу буде надано проектам, що мають досвід реалізації проектів для споживачів наркотиків у рамках пілотування замісної терапії та АРВ-терапії проектам, що реалізують стратегії зменшення шкоди, комм‘юніті-центрам для наркоспоживачів. Організації, що подаються на конкурс, повинні мати досвід партнерства з державними структурами охорони здоров’я та реалізації сервісних проектів з підтримки та догляду для клієнтів, що страждають на наркозалежність.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.

Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 30 травня 2006 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2006 року.

Конкурс "Захист прав споживачів наркотиків та людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом".

Мета конкурсу - сприяти розвитку служб із правового захисту прав споживачів наркотиків та людей, які живуть з ВІЛ, поширення досвіду та результатів роботи правозахисних проектів в Україні, а також реалізації пілотних проектів з надання юридичної допомоги як частини моделі комплексної допомоги на базі ком‘юніті центрів, програм з ЗТ/АРТ та пунктах зменшення шкоди.

Учасники конкурсу: неурядові організації (НУО).

Пріоритети конкурсу:

 • Інформування громадськості про результати діяльності правозахисних проектів, що вже реалізуються;
 • Поширення досвіду із надання правозахисних послуг для СІН та ЛЖВС;
 • Навчання та підвищення кваліфікації для правозахисників, які працюють/ працюватимуть із СІН та ЛЖВ;
 • Проведення семінарів-тренінгів для суддів, адвокатів, правоохоронців тощо;
 • Програма стажування правозахисників в успішних проектах з метою вивчення досвіду надання таких послуг;
 • Надання юридичних консультацій та супроводу клієнтів та персоналу, проектів комплексної допомоги СІН та ЛЖВ на базі громадських  проектів з надання послуг в галузі охорони здоров’я та на місцях, під час затримання, арешту та перебування в закладах позбавлення волі;
 • Розширення доступу до юридичної допомоги як невід‘ємної частини комплексної моделі надання послуг СІН та ЛЖВ;
 • Постійний моніторинг та документація надання юридичної допомоги.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.

Бюджет конкурсу - 45 000 доларівСША.

Середній розмір очікуваного від МФВ ґранту - 7 000 доларів США.

Максимальний розмір ґранту - 10 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 31 травня 2006 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2006 року.

 

ІІ. За напрямом "Громадський моніторинг заходів у сфері охорони здоров’я".

Тендер МФВ "Технічна підтримка проектів громадського моніторингу в секторі охорони здоров’я".

Мета - координація заходів щодо громадського моніторингу в секторі охорони здоров’я.

Учасники конкурсу: неурядові організації.

Тендерна пропозиція повинна передбачати такі заходи:
 • залучення фахівців з моніторингу програм в охороні здоров’я;
 • підготовка тренінгового модуля для керівників моніторингових проектів;
 • розробка технічного завдання для оголошення конкурсу з проведення моніторингу;
 • проведення тренінгів;
 • надання технічної підтримки, моніторинг виконання програм;
 • узагальнення досвіду, проведення підсумкового семінару;

·  розробка методології роботи над "Ukraine Health Report".

Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.

Максимальний розмір очікуваного від МФВ ґранту - до 20 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 2 червня 2006 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2006 року.

 

ІІІ. За напрямом "Паліативна допомога"

Конкурс "Впровадження паліативної допомоги на рівні місцевих громад".

Мета - розробка та впровадження елементів паліативної допомоги в клінічних та інших умовах.

Учасники конкурсу: неурядові організації.

Пріоритети конкурсу:

 • Інноваційні проекти з розробки та впровадження елементів паліативної допомоги в клінічних та інших умовах;
 • Розробка національної (регіональних) програми та стандартів з паліативного лікування;
 • Підтримка сервісних проектів із надання паліативної допомоги (соціальний позалікарняний догляд та підтримка);
 • Розробка питань етики та стандартів надання паліативного догляду;
 • Підготовка кадрів для надання паліативної допомоги в Україні;
 • Розвиток соціальної складової немедичного догляду, розробка стандартів, ліцензування НУО;
 • Захист прав медичного персоналу, який працює із наркотичними речовинами;
 • Підтримка створення/діяльності професійних інституцій із розвитку паліативного догляду в Україні.

Термін виконання проекту не повинен перевищувати один рік.

Загальний бюджет конкурсу - 40 000 доларів США.

Середній розмір очікуваного від МФВ ґранту - 10 000 доларів США.

Останній термін подання проектів - 1 червня 2006 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом буде оголошено до 10 липня 2006 року.

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ УСІХ ОГОЛОШЕНИХ МФВ КОНКУРСІВ - 305 000 ДОЛАРІВ США.

Критерії оцінки проектів:

·  відповідність меті й пріоритетним напрямам програми;

·  передбачена проектами комплексність підходів до вирішення проблем;

·  практична спрямованість результатів проектів;

·  досвід організації у проведенні заходів, передбачених проектом;

·  реалістичність виконання проекту, наявність чіткого плану його реалізації, визначеність очікуваних результатів;

·  зваженість бюджету, наявність співфінансування проекту від інших донорських організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

·  Проекти, що надійдуть після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.

·  Дата подання проекту визначається за поштовим штемпелем.

·  Програма не надає ґрантів прибутковим організаціям, політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.

·  Надіслані факсом та електронною поштою проекти не розглядатимуться.

·  Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.

·  Про результати конкурсів учасників повідомлять листом.

·  Остаточне рішення щодо проекту або заявки перегляду не підлягає.

·  Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Проекти оформлюються за стандартними аплікаційними формами Фонду й надсилаються поштою на адресу:

Міжнародний фонд "Відродження", вул. Артема, 46, м. Київ, 04053,

Відділ управління проектами.

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам упродовж 7 днів з моменту отримання кореспонденції.

Проектні форми можна отримати:

1.  Звичайною поштою, попередньо надіславши запит директору програми, за адресою:

Міжнародний фонд "Відродження", вул. Артема, 46, м. Київ, 04053;

2.  На веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua

3.  У регіональних інформаційних партнерів МФВ (див. на сайті у рубриці "Контакти") 

Контактні особи:

Марія Савчук, директор програми

Електронна пошта: m.savchuk@irf.kiev.ua  

Світлана Головащенко, асистент програми

Електронна пошта: holovashchenko@irf.kiev.ua

Тел.: (044) 461 97 09

Факс: (044) 486 76 29

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях