UA
 

"Шериф" у Чернігові: відкриття високотехнологічного охоронного бізнесу під час війниРеклама

Корреспондент.biz,  22 июня 2022, 12:55
0
187
 Шериф  у Чернігові: відкриття високотехнологічного охоронного бізнесу під час війни
Фото: Надане рекламодавцем

У червні цього року в Чернігові відкривається офіс всеукраїнського холдингу "Шериф".

Компанія злилася з місцевим охоронним підприємством "БАЛУ", яке охороняло містян з 2001 року. Ми поспілкувалися зі співвласниками компанії Олегом Бесталанним та Олександром Ковальовим, які наважилися змінювати бізнес під час війни.

Розкажіть як Чернігів оговтується після активних бойових дій і окупації. Чи доцільно розвивати бізнес в часи, коли лишається загроза нападу?

Олег Бесталанний: Чернігів — місто сильних людей. Звісно, для багатьох постійні обстріли стали травматичним досвідом, але все ж за моїми спостереженнями більшість навпаки зараз зберігає позитивний настрій. Хочеться відбудовувати місто, бізнеси, багато чого відкривається. Стало значно більше уваги до забезпечення власної безпеки і це, без сумніву, дуже добре. В тому числі для нашої охоронної діяльності. Розбудова підприємств зараз це дуже важливо, бо по-перше ми віримо в перемогу. І нашій країні потрібні робочі місця, податки. І по-друге, звісно, жителям Чернігова потрібна безпека.

 

У вас вже був свій бізнес до купівлі франшизи "Шериф". Чому вирішили змінюватися? Це рішення прийшло під час повномасштабної війни?

Олександр Ковальов: Це рішення не було спонтанним чи імпульсивним. Ми хотіли відкритися ще до повномасштабного вторгнення і готувалися до цього. Просто не могли здійснити запуск у лютому, як планували це від початку. Чому вирішили? Ми у "БАЛУ" надавали охоронні послуги з 2001 року, і доволі успішно. Здійснювали охорону об’єктів і територій, монтаж сигналізації та відеоспостереження, підключали до пультової охорони та супроводжували вантажі. За допомогою Sheriff ми хочемо розширити список послуг та вийти на новий, більш сучасний всеукраїнський рівень. Це високотехнологічна компанія, яка полегшує користувачам доступ до охоронних систем. Мешканці Чернігова зможуть отримати вищий рівень якості обслуговування, при чому рівень безпеки буде не знижений, а навпаки збільшений. Тому ми і об’єдналися з найкращим надавачем охоронних послуг.

Як ставляться ваші клієнти до змін в компанії?

Олег Бесталанний: Ставлення дуже позитивне. Для постійних клієнтів складнощів запуск "Шериф" не складе — зрештою, для них лише логотип на наклейках "об’єкт під охороною" зміниться. А от переваг буде дуже багато. Франшиза продумана так, що це не просто купівля імені і все. Це покращення якості послуг, доступ до різноманітних додатків, персоналізація, центральний пульт, єдині вимоги до підготовки бійців та швидкості виїздів. Для нових клієнтів це привід звернутися до нас за охороною. Багато чернігівчан чули і про "Шериф" і про Ajax (основний постачальник технологічних рішень компанії), тому зараз ще більшим є рівень довіри. Звісно, ще у "БАЛУ" ми довели своїм клієнтам як піклуємося про їхню безпеку, проте для нових підключень саме ім’я "Шериф" є синонімом якості.

А що кажуть ваші конкуренти? Адже вихід на місцевий ринок такого великого гравця може їх посунути.

Олександр Ковальов: Ми не боїмося конкурентів. Але і не сприймаємо їх як потенційну загрозу. Зрештою, метою кожної охоронної компанії є забезпечення безпеки міста і ми всі в одному човні. Окрім того, під час війни нам тим більше треба забути про якісь суперечки і негаразди і не намагатися ставити одне одному палки в колеса. Великий гравець — це вищі вимоги, за якими потягнуться усі менші гравці ринку, вища якість надання послуг і вищий рівень безпеки. "Шериф" упродовж усієї своєї діяльності інформував населення про те, чому сигналізація й охорона такі важливі, і це приваблювало клієнтів і до інших охоронних компаній. Боятися нема чого. Я взагалі хотів би на нашому прикладі усім приватним підприємцям і бізнесменам сказати не дивитися, що буде завтра, а дивитися, що відбувається сьогодні. Не перейматися за можливу конкуренцію чи нові напади. Бо зараз важливо працювати разом: брати активну участь у відкритті нових підприємств, запуску бізнесів, які не працювали. Податкові платежі зараз дуже важливі як для міста, так і для області і держави. Це ще один спосіб підтримати нашу армію.

Олег Бесталанний: Я погоджуюсь. Ми знаходимось в тилу, на економічному фронті. І запуск великого бізнесу зараз, особливо в нашому місті, яке справді дуже постраждало від російських загарбників, є важливою тактичною перемогою. Економічний фронт — це те, на що ми можемо впливати: сплачуючи податки, створюючи нові робочі місця та співпрацюючи з іншими партнерами. Тепер, працюючи вже як "Шериф", ми стали ще сильніші.


 


"Шериф" в Чернигове: открытие высокотехнологичного охранного бизнеса во время войны

В мае этого года в Чернигове открывается офис всеукраинского холдинга "Шериф". Компания слилась с местным охранным предприятием "БАЛУ", которое охраняло город с 2001 года. Мы пообщались с совладельцами компании Олегом Бесталанным и Александром Ковалевым, которые решились менять бизнес во время войны.

Расскажите как Чернигов приходит в себя после активных боевых действий и оккупации. Имеет ли смысл развивать бизнес во времена, когда остается угроза нападения?

Олег Бесталанный: Чернигов — город сильных людей. Конечно, для многих постоянные обстрелы стали травматическим опытом, но все же по моим наблюдениям большинство наоборот сейчас сохраняет позитивный настрой. Хочется отстраивать город, бизнеса, много чего открывается. Стало уделяться гораздо больше внимания к обеспечению собственной безопасности и это, без сомнений, очень хорошо. В том числе для нашей охранной деятельности. Развитие предприятий сейчас очень важно, так как во-первых мы верим в победу. И в нашей стране нужны рабочие места, налоги. А во-вторых, естественно, жителям Чернигова нужна безопасность.

У вас уже был свой бизнес до покупки франшизы "Шериф". Почему решили меняться? Это решение пришло уже во время полномасштабной войны?

Александр Ковалев: Это решение не было спонтанным или импульсивным. Мы хотели открыться еще до полномасштабного вторжения и готовились к этому. Просто не смогли запуститься в феврале, как это изначально планировалось. Почему решили? Мы в "БАЛУ" предоставляли охранные услуги с 2001 года, и довольно успешно. Обеспечивали охрану объектов и территорий, монтаж сигнализации и видеонаблюдения, подключали к пультовой охране и сопровождали грузы. С помощью Sheriff мы хотим расширить список услуг и выйти на новый, более современный всеукраинский уровень. Это высокотехнологичная компания, которая облегчает пользователям доступ к охранным системам. Жители Чернигова смогут получить высший уровень качества обслуживания, при чем уровень безопасности будет не снижен, а наоборот повышен. Поэтому мы и объединились с лучшим представителем рынка охранных услуг.

Как относятся ваши клиенты к изменениям в компании?

Олег Бесталанный: Отношение очень позитивное. Постоянным клиентам сложностей запуск "Шериф" не составит — для них, впрочем, поменяется только логотип на наклейках "объект под охраной". А вот преимуществ будет очень много. Франшиза продумана так, что это не просто покупка имени и все. Это улучшение качества услуг, доступ к разнообразным приложениям, персонализация, центральный пульт, единые требование к подготовке бойцов и скорости выездов. Для новых клиентов это повод обратиться к нам за охраной. Многие черниговчане слышали и о "Шериф" и о Ajax (основной поставщик технологических решений компании), поэтому сейчас уровень доверия стал еще выше. Конечно, еще в "БАЛУ" мы доказали своим клиентам, что заботимся об их безопасности. Однако для новых клиентов само имя "Шериф" становится синонимом качества.

А что говорят ваши конкуренты? Ведь выход на местный рынок такого большого игрока может их сдвинуть.

Александр Ковалев: Мы не боимся конкурентов. Но и не воспринимаем их как потенциальную угрозу. В конце концов задачей каждой охранной компании является обеспечение безопасности города и мы все в одной лодке. Кроме того, во время войны нам стоит забыть о каких-то спорах и конфликтах, и не пытаться ставить друг другу палки в колеса. Большой игрок — это более высокие требования, к которым подтянутся все небольшие игроки рынка, более высокое качество предоставления услуг и высший уровень безопасности. "Шериф" в течении всей своей деятельности информировал население о том, почему сигнализация и охрана так важны, и это привлекало клиентов и в другие охранные компании. Бояться нечего. Я вообще на нашем примере хотел бы сказать не смотреть, что будет завтра, а реагировать на то, что происходит сегодня. Не переживать за возможную конкуренцию или новые нападения. Ведь сейчас очень важно работать вместе: принимать активное участие в открытие новых предприятий, запускать бизнесы, которые не работали. Налоговые платежи сейчас очень важны как для города, так и для области и страны. Это еще один способ поддержать нашу армию.

Олег Бесталанный: Я соглашусь. Мы находимся в тылу, на экономическом фронте. И запуск большого бизнеса сейчас, особенно в нашем городе, который действительно пострадал от российских захватчиков, является важной тактической победой. Экономический фронт — это то, на что мы можем влиять: уплачивая налоги, создавая новые рабочие места и сотрудничая с другими партнерами. Теперь, работая уже как "Шериф", мы стали еще сильнее.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине

 

ТЕГИ: охранаШерифзащита
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Загрузка...