Перспективи інтернет-трейдингу в Україні

4 октября 2009, 21:59
0
77

Перспективи інтернет-трейдингу в Україні

1. Інформатизація суспільства та Україна у цьому процесі.

Етап, при якому ми увійшли у нове тисячоліття, характеризується для людства переходом від індустріальної до інформаційної ери. Однією з основних рис в розвитку інформаційного суспільства є прискорений обмін інформацією між його учасниками. Це стало можливим за допомогою інтернету. Взагалі, як ми бачимо, з появою інтернету все навколо дуже змінилося і продовжує стрімко змінюватись з кожним днем. Поява і розвиток в Україні інтернет-трейдингу свідчить про нашу причетність до цього глобального процесу.

З англійської мови інтернет-трейдинг (англ. internet-trading) означає інтернет торгівля або торгівля в інтернеті. Взагалі в інтернеті по великому рахунку торгувати можна чим завгодно, та в цій статті ми поговоримо про інтернет-трейдинг на фондовому ринку*. У цьому розрізі поняття 'інтернет - трейдинг' означає здійснення операцій купівлі/продажу цінних паперів на фондовій біржі за допомогою спеціальної сертифікованої програми, встановленої на Вашому комп'ютері.

У Росії інтернет-трейдинг почав активно розвиватися лише в останні роки, хоча започаткували його десять років тому на Московскій міжбанківській валютній біржі (ММВБ). А ось у США та в Західній Європі торгівля цінними паперами перемістилася в інтернет ще в середині 90-х років минулого століття (у них він називається - 'direct market access'). Наслідком запровадження інтернет-трейдингу в цих країнах стало збільшення самих фондових ринків за рахунок активів внутрішніх інвесторів**.

Назва 'інтернет-трейдинг' почала використовуватись на українському фондовому ринку нещодавно, хоча стала вже досить популярною серед наших інвесторів. В Україні офіційною датою запуску інтернет-трейдингу є 26 березня 2009 року. Інтернет-трейдинг у нас з'явився завдяки фондовому майданчику - ВАТ 'Українська біржа', яка запустила його у розквіт фінансової кризи***!

Розвиток світових інформаційних технологій вже призвів до того, що торгівля цінними паперами тепер здійснюється через інтернет, що ж далі? Які перспективи цього процесу?


2. Переваги он-лайн торгівлі цінними паперами. Українські локомотиви даного процесу.

Ще пів року тому для українського інвестора інвестування в цінні папери через мережу Інтернет здавалось чимось нереальним. Всі операції на фондовому ринку здійснювались у кращому випадку по телефону, а інформація по доступу інвестора до ринку цінних паперів була платною. Сьогодні все змінилось. Тепер завдяки повному переходу на електронний документообіг, а також завдяки автоматизації здійснення операцій на фондовому ринку, інтернет-трейдинг забезпечує найбільш вигідні умови для приватних інвесторів. Доступність і оперативність – є основними критеріями бурхливого розвитку усіх сервісів пов'язаних з інтернетом, а он-лайн торгівля цінними паперами в цьому плані не є виключенням.

Механізм ринку заявок, який першою запустила ВАТ 'Українська біржа' гарантує безпеку торгівлі на біржі для професійних торговців і приватних інвесторів, без нього неможливо було б в короткий час повернути довіру до фондового ринку. Тобто завдяки обов'язковому 100%-ному депонуванню грошей та цінних паперів для здійснення операцій на фондовій біржі (угоди репо), а також використанні багаторівневої системи захисту, в т.ч. використанні електронного цифрового підпису (ЕЦП) було залучено внутрішнього українського інвестора. Сьогодні в Україні здійснювати он-лайн торгівлю цінними паперами (на ринку заявок і ринку котувань) є можливість на двох торгівельних майданчиках – це на ВАТ 'Українська біржа' і ВАТ 'ПФТС'. Та тільки коли в Україні буде справжня конкуренція між фондовими біржами, це дасть якісно новий ривок у розвитку фондової інфраструткури і біржових технологій. Тому всі очікують виходу на український ринок нових фондових операторів, включаючи західних.

Вигоди інтернет-трейдингу для приватних інвесторів зрозумілі. Спрощується і прискорюється процес обороту укладення договорів, зростає майже до безмежності кількість операцій, яку інвестор може здійснити за день****. Крім того, істотно знижується бар'єр входження на ринок. Якщо до появи інтернет-трейдингу брокерові було не вигідно працювати з інвестором, якщо той володів сумою менш ніж 25 тисяч гривень, то зараз навіть інвестори з 1000-5000 гривень можуть успішно діяти на біржі. Також інтернет-трейдинг дав змогу приватним інвесторам займатись арбітражем - торгувати одночасно на двох фондових біржах і заробляти на різниці в цінах на цінні папери. Волативність українського ринку акцій теоретично дозволяє сподіватися на високу прибутковість такої стратегії, оскільки навіть найліквідніші акції ('блакитні фішки') нерідко за день можуть змінюватись в ціні на 2-10%, а то й більше. Також інтернет-трейдинг зовсім не означає, що для Вас, як інвестора, потрібно безперервно цілими днями стежити за ринком, сидячи за монітором. Ви можете сформувати свій інвестиційний портфель з найпривабливіших акцій, вносячи до нього коректування час від часу. Деякі акції у Вашому портфелі можуть знаходитися місяці і навіть роки, а сам процес подачі заявки на здійснення операції може займати всього декілька секунд*****. Більш того, вже деякі українські інвестори, що працювали раніше на західних ринках побачивши, що український фондовий ринок приносить реальний прибуток, почали переходити на нього. Ще варто відмітити, що у нас успішно торгують на біржах, як резиденти, так і нерезиденти України (це дозволяє наше законодавство).

Таким чином, чим більше буде невеликих он-лайн інвесторів, тим значимішою буде присутність на ринку інтернет-брокерів. Не можна не враховувати і те, що вже сьогодні істотна частина обороту на ВАТ 'Українська біржа' приходиться на інтернет-трейдинг. Тобто попит на послугу інтернет-трейдинг сьогодні вже в Україні існує і він буде тільки зростати. Поки пропонувати послугу он-лайн трейдингу будуть не всі брокери, та з часом, враховуючи такі швидкі темпи розвитку інормаційних технологій у світі, як сьогодні, надання цих послуг своїм клієнтам буде просто необхідністю!

В Україні вже використовується декілька сертифікованих програм для доступу на фондові біржі, такі як QUIK, WEB2L, SmartTrade. З часом їх кількість буде тільки зростати. В Україні сьогодні можна назвати таких он-лайн брокерів які мають змогу Вас підключити до інтернет-трейдингу на фондові біржі: ТОВ 'Сіті Брок', СП ТОВ 'Драгон Капітал', ТОВ 'ФК 'ОК-2', ТОВ 'Гайнсфорт-онлайн', АТ 'ІК 'Проспект Інвестментс', ТОВ 'ФК 'Укранет' та ТОВ 'Спеціаліст цінні папери'. Що цікаво, серед цих брокерів, є піонери, такі як: ТОВ 'Гайнсфорт-онлайн', є дуже відомі учасники ринку, як СП ТОВ 'Драгон Капітал', а є нові динамічні компанії як ТОВ 'Спеціаліст цінні папери' які вже розвернулись досить якісно на цьому он-лайн ринку і надають свої послуги навіть через інших торгівців цінними паперами (субброкерські послуги). Розвиток інтернет-трейдингу, безумовно, допоможе спростити регіональним інвесторам процес інвестування у фондовий ринок, а також допоможе тим самим брокерам залучити нових інвесторів з більш віддалених регіонів України.

Одним словом, тепер для українського інвестора інвестування на ринку цінних паперів стало набагато простішим, доступнішим та дешевшим. Всі ті привілеї, якими раніше могли користуватися лише професійні учасники або дуже великі інвестори, зараз є доступними кожному інвестору, який цього забажає. Тепер кожен може займатися інвестуванням, не покидаючи свого дому.


3. Що ж буде на фондового ринку України далі? Перспективи 'українського інтернет-трейдингу'.

Можливо з часом інтернет-трейдинг стане домінувати на фондовому ринку України. Його сильні сторони - низький рівень затрат, висока тарифна конкурентоспроможність, доступність, висока швидкість проведення операцій. Недоліки - інституційні ризики, а також відносно слабка захищеність від технічних збоїв і атак хакерів, а також дуже важливим моментом являється те, що українська законодавча база на даний час майже не регламентує використання електронних документів.

Як ми вже встигли замітити, перспективи розвитку інтернет-трейдингу в Україні дуже великі. Якщо Україна буде рухатись такими гігантськими кроками, як зараз, переймаючи позитивний досвід провідних іноземних держав, то у нашого фондового ринку є всі шанси стати одним з провідних розвинутих фінансових ринків.

Загалом фондовий ринок України, як і сам інтернет-трейдинг в наближчі півроку-рік, буде дуже активно розвиватись. Про це наголошують самі учасники ринку. Загалом торгівля на ринку цінних паперів і інтернет-трейдинг вже тісно переплелись, а отже їх розвиток буде тісно взаємопов'язаний і відділяти в статті ми їх не будемо.

Серед одного з найвагоміших аргументів, які підкреслюють позитивні тенденції розвитку фондового ринку, включаючи сам інтернет-трейдинг,  являється прийняття Закону України 'Про акціонерні товариства'. Цей закон дає ряд важливих зрушень для нашого ринку, таких як:
1. Бездокументарна форма цінних паперів в Україні.
2. Більш тісніша праця всіх товариств, які створені в Україні з фондовими біржами.
3. Розподіл всіх акціонерних товариств на публічні та приватні. Це в свою чергу дає можливість говорити про публічність підприємств і їх зобов'язання (та й зацікавленість) розміщувати свої цінні папери на фондових площадках.

Окрім шансу отримати 'швидкий' прибуток, інтернет-трейдинг надав інвесторам можливість заробляти не лише на зростаючому, але і на падаючому ринку. Зараз майже всі онлайн-інвестори мають змогу заробляти за допомогою 'коротких продаж'. Суть 'коротких продаж' полягає в тому, що клієнт-інвестор може узяти акції у брокера за окрему платню в борг, і продати їх через якийсь час, потім відкупивши ці цінні папери на ринку - повернути їх брокерові. Загалом цей напрямок має великі перспективи, що показує теперішній попит у нас на цей вид послуг.

Також цікавим напрямком розвитку інтернет-трейдингу являється маржинальна торгівля, яку планують запустити українські он-лайн брокери. Маржинальна торгівля (англ. margin trading) — проведення спекулятивних торгівельних операцій з використанням грошей і товарів, що надаються спекулянту в кредит під заставу обумовленої суми — маржі. Від простого кредиту маржінальний відрізняється тим, що отримувана сума грошей (або вартість отримуваного товару) зазвичай у декілька разів перевищує розмір застави (маржі), іншими словами інвестору-трейдеру надається кредитне плече. Отже, якщо популярність маржинальної торгівлі зростатиме на ринку, то справи у інтернет-інвесторів лише покращуватимуться.

На даний час інвестору торгувати он-лайн можна тільки акціями українських підприємств, та можливо в скорому майбутньому все зміниться і будуть доступні також і інші види цінних паперів: облігації, опціони, ф'ючерси. Тобто цікавим розвитком фондового ринку має стати і строковий ринок - запуск похідних цінних паперів (деривативів). Строковий ринок (ринок похідних фінансових інструментів) — це ринок, на якому відбувається заключення строкових контрактів (форварди, ф'ючерси, опціони, свопи). На біржовому строковому ринку обертаються біржові контракти, стандартизовані фондовою біржею і саме вони можуть стати інструментом для он-лайн інвестора. На даний час вже є напрацювання в даній сфері у ВАТ 'Українська біржа', а отже ми скоро зможемо побачити перші деривативи, які торгуються на біржі та можна буде ними торгувати через систему інтернет-трейдингу. Що варто відмітити, що цей етап надасть величезні можливості вибору інвестиційних інструментів, що в свою чергу розвине фондовий ринок до більших об'ємів та масштабів.

Хотілось б забігти в перспективах ще на декілька років вперед... У майбутньому можна буде говорити про он-лайн торгівлю цінними паперами не тільки українських емітентів. Цікавим моментом та напрямком для розвитку інтернет-трейдингу та фондового ринку України вцілому - являється торгівля цінними паперами іноземних підприємств. Тобто, на сьогодні українські брокери вже можуть надавати легальної можливості купівлі цінних паперів підприємств іноземних держав, в тому числі і через інтернет. Вже зараз український інвестор може купити цінні папери, випущені за межами України******. Цей напрямок може стати дуже перспективним для розвитку та може і не використатись учасниками українського фондового ринку.

Досить вагомим чинником, який може повпливати на розвиток фондового ринку України і інтернет-трейдингу загалом, є прийняття нашим сусідом - Росією закону про те, що на російських торгівельних майданчиках можуть бути в обігу цінні папери іноземних емітентів. Тому не виключено, що цінні папери українських емітентів будуть котуватись на російських фондових біржах. Добре це чи погано - зараз однозначно важко відповісти, та можна з в певненістю сказати, що це точно позначиться на нашому ринку і на он-лайн торгівлі теж.

Вже сьогодні для дослідження українських компаній в мережі інтернет знаходиться величезна кількість безкоштовної аналітичної інформації, комісійні брокерів помітно знизились у зв'язку з автоматизацією процесу, з'являються 'автоматичні торгівельні системи', які практично виконують всю роботу за вас, як інвестора*******. 'Інтернет-трейдинг' вже надав поштовх для розвитку в Україні такого сектору бізнесу, як інформаційне та програмне 'забезпечення фондового ринку'. В Україні цей ринок дуже нерозвинутий і потребує дуже багато інновацій та напрацювань з боку іноземних компаній. Нам потрібне, для прикладу таке  програмне забезпечення, як: автоматизація звістності торгівців при інтернет-трейдингу, 'українські автоматичні торгівельні системи', які б могли використовувати самі ж інвестори і таке інше. Також в Україні на даний час почали розиватись інтернет-портали, які надають все більше інформації по фондовому ринку. З часом інтернет-порталів також побільшає, а їх аналітична інформація по ринку цінних паперів буде ставати все більш якіснішою та доступнішою.

Звісно з розвитком ринку інтернет-трейдингу почне виявлятись і маса різних моментів, яких зараз не видно. Доки навантаження на брокерські системи невеликі і вони витримують їх, та в перспективі будь-який технічний збій може викликати великий резонанс. Тому на цьому ринку є над чим подумати і чим зайнятись.

Ну і, природньо, на якомусь етапі розвитку українського фондового ринку скоріш за все відбудеться конкурентна боротьба і з 'західними монстрами', як фондовими біржами, брокерами, так і інформаційними та програмними розробниками, коли об'єм українського ринку стане для них цікавим.

Ринок on-line торгівлі цінними паперами розвиватиметься прямо пропорційно розвитку самого інтернету. Чим більше у нас активніше йтиме популяризація сучасних технологій, чим стане більше якісних ліній зв'язку, тим більший інтерес з'явиться до інтернет-трейдингу, тим швидше фондовий ринок наповниться новими інвесторами. У майбутньому, не виключено, що торгівля цінними паперами зануриться в інтернет з головою раз і назавжди.


З повагою, Дмитро Гладун
ТОВ 'Львівські цінні папери (http://investcentre.net/)' /Інвестиції (http://investcentre.net/) та інвестування (http://investcentre.net/) в Україні/


* До інтернет-торгівлі відносяться: торгівля товарами через аукціони, торгівля послугами, інтернет-торгівля фінансовими інструментами, як валюта або цінні папери. Інтернет-трейдинг на фондовому ринку - тут йдеться про прямий доступ інветора до торгів цінними паперами на фондовій біржі (direct market access) за допомогою мережі інтернет. Також інтернет-трейдинг ще називають: інтернет-брокерідж, інтернет-інвестування, он-лайн торгівля, торгівля цінними паперами (акціями) через інтернет, он-лайн трейдинг і т.д.

** Інвестор - в даній статті це поняття характеризує особу, яка інвестує свої кошти для отримання в майбутньому вкладеного капіталу та доходу на нього. Інвестори можуть вкладати на дуже короткий термін (їх називають - трейдери) від декількох хвилин і до декількох днів, також можуть вкладати і на термін до декількох місяців (біржові спекулянти), більше півроку - в більшості притаманне поняття інвестор (стратегічний інвестор).

*** Кризові події 2008 року в Україні тимчасово поставили під сумнів можливість використання цінних паперів українських емітентів, як надійні інвестиційні інструменти і загальмували розвиток фондового ринку, як такого. Для стабілізації ситуації на фондовому ринку України ВАТ 'Українська біржа' запустила ринок заявок, з прямим доступом інвесторів до нього (інтернет-трейдинг). При запуску 'український інтернет-трейдинг' перейняв всі кращі напрацювання із сусідньої Росії, а також зараз переймає хороший досвід з Америки, Європи та Азії.

**** Дана послуга дозволяє інвестору реалізовувати нову для українського фондового ринку торгівельну стратегію intraday — торгівлю акціями протягом однієї сесії.

***** Ви як інвестор можете використовувати термінал, з абонплатою за нього помісячно або поденно. З тарифами Ви можете ознайомитись у торгівців цінними паперами (брокерів), які надають послуги інтернет-трейдингу.

****** Національний депозитарій України (НДУ) вже підписав кореспондентські відносини з центральним депозитарієм цінних паперів Австрії (OeKB), депозитарієм 'Росбанк' (Росія), спеціалізованим депозитарієм 'Інфінітум' (Росія), Центральним Московським депозитарієм (Росія) і депозитарієм 'Депозитарні й корпоративні технології' (Росія), що в свою чергу означає - що українські зберігачі цінних паперів можуть обікувати цінні папери, які перебувають в обігу у цих країнах.

******* Для прикладу в Росії деякі 'автоматичні торгівельні системи' (атоматичні програми-інвестори) входили згідно рейтингів у п'ятірку кращих торговців Росії.

Оригінал статті знаходиться тут ІНТЕРНЕТ ТРЕЙДИНГ (http://investcentre.net/articles/788)

Пресс-релизы размещаются на платной основе в раздел Пресс-релизы

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях