Рубан Владимир
Украина, Киев
10 апреля 2013, 14:00

Транснаціональні загрози в епоху глобалізації: проблеми обороноздатності країни

Круглий стіл 04.12.2012. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
10 апреля 2013, 13:54

Загрози воєн.безпеці України у конт.тенденцій розвитку воєн.-політ. ситуації

Матеріали круглого столу (Київ, 04 грудня 2012 р.) ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБОРОНОЗДАТНОСТІ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
10 апреля 2013, 12:48

ДУХОВНА ПАРАДИГМА НОВОГО ЧАСУ – СТРАТЕГІЧНИЙ ШЛЯХ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

Круглий стіл 19.02.2013. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
10 апреля 2013, 12:43

ПРІОРИТЕТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТРАТЕГІЇ НАЦБЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Круглий стіл 19.02.2013. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
11 октября 2012, 16:01

Військово-морська могутність США

матеріал семінару 21.09.12. №18 Пелих А. О., офіцер, аспірант кафедри національної безпеки НАДУ
11 октября 2012, 15:35

Концепція стримування збройного конфлікту...

Концепція стримування збройного конфлікту шляхом проведення локальних спеціальних операцій із використанням несилових засобів матеріал семінару 21.09.12. №6. Богданович В.Ю., Свида І.Ю., Висідалко А.Л
11 октября 2012, 15:27

Концепт «центр сили» в сучасній геополітиці

Смолянюк В.Ф, офіцер, доктор політичних наук, професор.
11 октября 2012, 15:22

Розвиток поглядів китайського керівництва на міжнар.відносини та нацбезпеку

Шевченко Микола Миколайович, офіцер,кандидат філософських наук, доцент матеріал семінару 21.09.12. №4
11 октября 2012, 15:14

Нова Стратегічна концепція НАТО та її розвиток на Чиказькому самміті

Мандрагеля Володимир Андрійович, офіцер,доктор філософських наук, професор, матеріал семінару 21.09.12. №3
11 октября 2012, 15:03

Теоретичне осягнення сутності світового порядку в перше десятиріччя ХХІ століття

матеріал семінару 21.09.12. №2 Абрамов Володимир Іванович, офіцер, доктор філософських наук, професор.