Официальная экономическая политика Украины на 2001 год

Корреспондент.net, 2 января 2001, 14:28
0
27

На сайте Кабинета Министров Украины (www.kmu.gov.ua) по поручению Юрия Еханурова опубликован текст "Письма правительства и Национального Банка Украины о намерениях экономической политики на 2001 год".

Этот документ был поддержан Советом директоров МВФ на заседании 19 декабря. "Впервые правительство публикует подобный документ и этим подтверждает отсутствие у Кабинета Министров Украины политики двойного стандарта", - отметил Ехануров, комментируя свое решение. Письмо к МВФ не имеет расхождений с программой действий правительства, и потому правительство подает его на рассмотрение общества, подчеркнул первый вице-премьер-министр.

Лист Кабінету Міністрів України та Національного банку України до Міжнародного валютного фонду про наміри економічної політики на 2001 рік

1. З моменту завершення третього перегляду програми у вересні 1999 року фінансово-економічна ситуація в Україні відчутно поліпшилася. Зокрема: після відновлення економічної активності наприкінці 1999 року розпочалося економічне зростання у 2000 році, яке має під собою широку базу; зовнішній борг приватному сектору було успішно реструктуризовано; обмінний курс залишався стабільним, а позиція міжнародних резервів зміцнилася. Що стосується структурного блоку, було вжито цілий ряд важливих заходів, включаючи поліпшення платіжної дисципліни в енергетичному секторі, важливі реформи у сільськогосподарському секторі, ліквідацію схем, що передбачають надходження у негрошовій формі, а також значне скорочення податкових пільг, що надавалися на розсуд органів державного управління, зниження максимальної ставки тарифу на імпорт з 30 до 25 відсотків, різке скорочення простроченої заборгованості з виплати заробітної плати та соціальної допомоги і фактичну ліквідацію заборгованості з виплати пенсій, підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня відшкодування собівартості практично на всій території України, оптимізацію державного управління, а також прийняття закону про приватизацію, що сприяє використанню прозорих процедур.

2. Незважаючи на вищенаведені ознаки поліпшення ситуації, необхідно забезпечити подальший прогрес у тому, що стосується зміцнення фінансової позиції і створення міцного підгрунтя для стабільного економічного зростання. Річний показник інфляції перевищив запрограмований нами рівень і зріс з 19 відсотків у 1999 році до, як очікується, 27 відсотків у 2000 році, що відображає вплив підвищення адміністративних цін, а саме житлово-комунальних тарифів, зростання цін на імпортовані енергоносії та деякі товари, а також закупівель іноземної валюти Національним банком України (НБУ). Очікується, що дефіцит консолідованого бюджету (на касовій основі) на 2000 рік буде нижчим, ніж передбачалося, внаслідок успішного виконання дохідної частини бюджету і недоотримання зовнішнього фінансування та надходжень від приватизації. Однак прострочена заборгованість з оплати енергоносіїв та інших платежів, що не мають соціальної спрямованості, залишаються серйозною проблемою. У перспективі, ми вбачаємо найбільшу потребу вжити подальших заходів щодо: здійснення реформи банківського сектору, особливо у тому, що стосується банку “Україна”, забезпечення прозорості операцій, пов‘язаних з приватизацією; подальшого підвищення платіжної дисципліни в енергетичному секторі; впорядкування фінансових відносин між державним та місцевими бюджетами; а також подальшого зменшення “перекосів” у податковій системі і системі зовнішньої торгівлі.

3. Ми сповнені рішучості закріпити досягнутий прогрес шляхом проведення більш жорсткої фіскальної і монетарної політики, а також прискорення ключових структурних реформ з метою забезпечення стабільного економічного зростання. У зв‘язку з цим уже вжито такі ключові заходи: (a) Верховна Рада України ухвалила у другому читанні бюджет на 2001 рік з дефіцитом 3 відсотки ВВП, а також (б) до Верховної Ради України було передано перелік підприємств, що мають бути приватизовані у 2001 році, який узгоджується з положеннями бюджету.

4. Виходячи з цього та наших намірів щодо проведення політики, викладеної далі, просимо про завершення четвертого перегляду програми в рамках Угоди про Механізм розширеного фінансування, а також про пом‘якшення вимог щодо виконання критеріїв ефективності для того, щоб уможливити відновлення отримання фінансування. З огляду на тривалість періоду, протягом якого Угода не діяла, ми також просимо подовжити термін її дії і внести зміни до графіку закупівлі решти коштів від МВФ у рамках даної Угоди.

І. СЕРЕДНЬОСТРОКОВА СТРАТЕГІЯ

5. Що стосується макроекономіки, то основними цілями нашої стратегії на середньострокову перспективу є: (і) утримання темпів росту реального ВВП на рівні не менше 4-5 відсотків протягом 2001-2005 років; (іі) зниження річного показника інфляції з очікуваних 27 відсотків у 2000 році до менш як 10 відсотків до 2004 року, а також (ііі) поступове зміцнення позиції валових офіційних резервів НБУ. Фіскальна політика буде спрямована на забезпечення жорсткого обмеження дефіциту консолідованого бюджету до 3 відсотків ВВП у 2001 році і скорочення його до більш стабілізуючого рівня, починаючи з 2002 року й далі, з метою забезпечення зростання урядових заощаджень і вкрай необхідного зменшення співвідношення між обсягами державного боргу та ВВП. Досягнення цієї мети дасть можливість зосередити монетарну політику навколо втримання інфляції під контролем і таким чином допоможе забезпечувати стабільний обмінний курс. В основу нашої стратегії економічного зростання покладено стимулювання активності приватного сектору та інвестицій шляхом прискорення приватизації, усунення надлишкових засобів регулювання та контролю, зменшення ступеня втручання Уряду в економічну діяльність, забезпечення більш справедливої структури оподаткування, боротьба з корупцією, а також розвиток судової системи, необхідної для ринкової економіки.

ІІ. ПРОГРАМА НА 2001 РІК

6. Виходячи з вищевикладеної середньострокової бази, ми розробили програму на період з 1 жовтня 2000 року до 31 грудня 2001 року, деталі якої подані у матриці політичних заходів, що додається (таблиця 3). Запропоновані поквартальні кількісні критерії ефективності, індикативні цільові показники і кількісні структурні “маяки” на 31 грудня 2000 року і 31 березня 2001 року подано у таблиці 1. Попередні заходи і структурні “маяки” викладено у таблиці 2. З огляду на необхідність посилення ролі готівкових трансакцій і ринкових сил у нашій економіці, ми пропонуємо ввести нові критерії ефективності, що стосуються взаємозаліків по зобов‘язаннях консолідованого бюджету, а також два структурних “маяки”, що стосуються рівня інкасації оплати за газ та електроенергію. Ми уточнимо названі цільові показники із МВФ під час п‘ятого перегляду програми EFF, яке за планом має бути завершено у першому кварталі 2001 року. Перегляд програми буде здійснюватися поквартально протягом періоду по другий квартал 2002 року включно. Як ми зрозуміли, кожного разу завершення перегляду буде умовою для виділення відповідної суми фінансування.

А. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

7.  Уряд прийняв амбіційну фіскальну програму, яка має на меті подальшу консолідацію урядових фінансів, вдосконалення структури податків та розширення податкової бази, підвищення цілеспрямованості державних видатків відповідно до пріоритетів структурної реформи, а також підвищення прозорості роботи Уряду. На підкріплення відчутного прогресу, досягнутого в контексті бюджету 2000 року, Державний бюджет України на 2001 рік забороняє взаємозаліки і негрошові розрахунки, а також надання урядових гарантій під позики (крім позик від міжнародних організацій, що працюють на багатосторонній основі). Крім того було розширено сферу охоплення бюджету, який вмістив у себе усі надходження від приватизації (разом з “цільовими” коштами), усі зовнішні позики під фінансування проектів, кошти яких потім перепозичаються, а також Фонд державного майна, разом з тим покращилася репрезентативність і повнота охоплення спеціальних фондів. Однак, у той же час фонд соціального страхування, фонд зайнятості та лізинговий фонд були виведені за рамки бюджету. Нарешті, трансфери до муніципальних бюджетів здійснюватимуться згідно з принципами запроваджуваної “формульної” реформи.

8.  Бюджет на 2001 рік, ухвалений Верховною Радою України у другому читанні, орієнтується на дефіцит, що не перевищує 3 відсотки ВВП. Бюджет також у повному обсязі передбачає фінансування енергоресурсів, що споживаються державним сектором. Нарешті, будь-яка сума надходжень від приватизації понад 5,9 млрд. гривень буде використана для скорочення обсягів державного боргу. Оскільки, як очікується, основна сума надходжень від приватизації - основного джерела бюджетного фінансування у 2001 році – матеріалізується ближче до кінця року, помісячні “стелі” на видатки були пристосовані до очікуваної динаміки фінансування. З огляду на притаманну цьому процесу невизначеність, Уряд практикуватиме до кінця 2001 року достатньо гнучкий підхід до виділення асигнувань на видатки, щоб уникнути накопичення простроченої заборгованості з виплат у разі, якщо надходження від приватизації виявляться значно меншими від очікуваних на даному етапі.

9.  Уряд продовжуватиме вживати заходів з метою упорядкування структури доходів, а також поліпшення фінансових відносин між державним та місцевими бюджетами. До кінця квітня 2001 року буде завершено перегляд функціонування усіх існуючих вільних економічних зон та територій із спеціальним режимом інвестування; регламент цього обстеження наголошує на необхідності оптимізації з увільнень від оподаткування, включно із вжиттям додаткових заходів у разі, якщо загальна сума чистих втрат бюджету поставить під загрозу фіскальну стабільність. Новий Податковий кодекс, який повинен забезпечити спрощення та впорядкування системи оподаткування, зараз знаходиться на розгляді у Верховній Раді України і має бути запроваджений у 2002 році. Більше того, ми жорстко обмежили можливості отримання податкових відстрочок або реструктуризації податкової заборгованості, що виникла після 1 січня 2000 року, і протидіятимемо будь-яким ініціативам, спрямованим на розширення сфери з увільнення від оподаткування або запровадження податкової амністії. Фінансові відносини між державним та місцевими бюджетами буде поставлено на більш раціональну основу шляхом введення “формульних” трансфертів. Решта законодавчих кроків, які ще необхідно здійснити, буде робитися вчасно для того, щоб у повному обсязі запровадити “формульну” систему разом з бюджетом 2002 року.

10.  У сфері адміністрування податків Державна податкова адміністрація (ДПА) розпочала формування регіональних відділень великих платників податків. Для подальшого покращання примусового стягнення податків з великих платників податків ДПА поширить експериментальний проект по примусовому стягненню податків, запроваджуваний за підтримки МВФ, на офіси великих платників податків по всій країні. Законодавство, яке має замінити систему Картотеки ІІ на сучасні процедури стягнення, було передано до Верховної Ради України, і до червня 2001 року Уряд ініціюватиме судові позови до 5 з 50 найбільших неплатників податків відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Також ми продовжуватимемо скорочувати обсяги невиконаних заявок на відшкодування ПДВ з перевищенням 3-місячного терміну.

11.  Уряд продовжуватиме надавати великого значення впорядкуванню урядових видатків, а також дбатиме про недопущення появи нової простроченої заборгованості з виплати зарплати, пенсій та інших соціальних виплат. Для підвищення прозорості та підзвітності, а також з метою зменшення можливостей для корупції фіскальна програма ставить за мету стимулювання здійснення операцій у грошовій формі і зменшення активності Уряду поза бюджетом, а також скорочення кількості квазі-фіскальних операцій. Для посилення контролю за видатками кількість основних розпорядників бюджетних коштів було суттєво скорочено, а більшість позабюджетних фондів введено до складу бюджету. В рамках бюджету 2001 року усі соціальні програми були сконсолідовані у єдину програму адресної соціальної допомоги під егідою Міністерства праці та соціальної політики. Крім того, ми маємо намір удосконалити систему обов‘язкового державного пенсійного страхування, маючи на меті стимулювання більш пізнього виходу на пенсію, зміцнення взаємозв‘язку між внесками до страхового фонду і отримуваними виплатами, та ліквідацію пільг. Зрештою необхідно посилити систему фіскальної звітності та можливості управління готівкою з боку Державного казначейства шляхом введення до кінця 2001 року єдиного казначейського рахунка і системи електронної бухгалтерської книги із залученням технічної допомоги МВФ.

Б. МОНЕТАРНА ТА КУРСОВА ПОЛІТИКА І РЕФОРМА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ

7.  Монетарна політика на період до кінця 2000 року та протягом 2001 року залишатиметься обачною і керуватиметься у першу чергу запланованим показником чистих внутрішніх активів (ЧВА) для НБУ, а також цілями програми, що стосуються інфляції. НБУ продовжуватиме гнучко керувати обмінним курсом. Інтервенції на валютному ринку будуть керуватися необхідністю протидіяти нестабільності обмінного курсу та забезпечувати відповідність валютних резервів цілям програми. Цільовий показник зростання грошової маси та грошової бази узгоджується із запланованим показником інфляції, що дасть можливість збільшити кредитування економіки у реальному обчисленні. З метою підвищення ефективності банківської системи і збільшення її внеску в економічне зростання ми маємо намір скоротити резервні вимоги на строкові депозити. У вищезазначеній монетарній програмі це скорочення було враховано. Уряд утримуватиметься від справляння впливу чи надання директивних кредитів через банківську систему, у тому числі через диференціювання резервних вимог в залежності від того, якому сектору економіки надаються кредити.

8.  Під фінансові стосунки між НБУ та Міністерством фінансів було підведено міцну основу після того, як у вересні 2000 року було укладено угоду про реструктуризацію загального обсягу ОВДП, утримуваного НБУ, а також про забезпечення можливості отримання позитивних у реальному вимірі відсотків на майбутнє. Міністерство фінансів продовжуватиме здійснювати усі платежі до НБУ, як передбачено цією угодою. Крім того, перерахування перевищення доходів на видатками НБУ до Міністерства фінансів буде здійснюватися лише на основі результатів аудиту фінансового звіту за попередній рік, і відбуватиметься після того, як це буде ухвалено Радою НБУ.

9.  Реформи у фінансовому секторі, що провадяться, націлені на удосконалення банківського законодавства і прискорення реструктуризації найбільших проблемних банків. Ми стимулюватимемо цей процес, спираючись на новий Закон України “Про банки та банківську діяльність”, який, як очікується, буде ухвалено Верховною Радою України до середини грудня, який дає можливість НБУ більш ефективно вирішувати питання, пов‘язані із проблемними банками. Що стосується банку “Україна”, то було прийнято постанову НБУ, яка обмежує операції банку і забороняє йому приймати нові депозити, а у вересні було запроваджено тимчасову адміністрацію. До 15 грудня 2000 року разом із Світовим банком буде розроблено основи спільної стратегії на середньостроковий термін, яка не вимагатиме залучення фінансової підтримки з боку Уряду.

Тимчасова адміністрація розпочала запровадження плану дій, спрямованого на скорочення втрат від основної діяльності банку, а також – з огляду на зменшення системних ризиків - на захист депозитів населення, які зараз утримуються у банку “Україна”. Після консультацій із Світовим банком, до 15 грудня 2000 року, тимчасова адміністрація представить план ліквідації втрат від основної діяльності банку у прийнятні терміни.

15.  Ощадний банк поновить свої зусилля щодо запровадження плану оздоровлення, узгодженого з НБУ у 1999 році, метою якого буде покращення якості його портфеля та підвищення ступеня адекватного капітального забезпечення. У цьому контексті НБУ встановив жорсткі обмеження на надання Ощадбанком позик енергетичному сектору. НБУ ретельно відслідковуватиме надання Ощадбанком позик енергетичному сектору, маючи на меті забезпечення здорового стану банку і з часом скорочення обсягу позик, що надавалися цим банком енергетичному сектору.

В. ПРИВАТИЗАЦІЯ ТА РЕФОРМУВАННЯ СЕКТОРІВ ЕКОНОМІКИ

16.  Для прискорення процесу приватизації Верховною Радою України було ухвалено прозорий закон про приватизацію, який охоплює період 2000-2002 років. Цей закон передбачає продаж за готівкові кошти контрольних пакетів акцій значної кількості стратегічних підприємств, а також використання фінансових радників, які мають надавати допомогу Фонду державного майна у забезпеченні прозорості та об‘єктивності всіх процесів, пов‘язаних з приватизацією підприємств.

17.  На 2001 рік Уряд передав до Верховної Ради України перелік стратегічних підприємств, приватизація яких знаменуватиме собою ще один крок у напрямку до забезпечення невтручання держави у комерційну та промислову діяльність. У цьому контексті усі державні пакети акцій у капіталах шести енергопостачальних компаній (обленерго) було виставлено на продаж; ці операції буде здійснено з допомогою фінансових радників і, як очікується, вони будуть завершені у I кварталі 2001 року. Незабаром буде оголошено тендери з відбору фінансових радників, що надаватимуть допомогу у приватизації обленерго, контрольні пакети акцій яких поки що належать державі. Деякі з цих операцій з продажу також мають бути завершені у 2001 році. Крім того, нещодавно було прийнято закон, що дозволяє продаж вагомого, але не контрольного пакета акцій ВАТ “Укртелеком”. Проводиться підготовка до здійснення цієї операції, яка має бути завершена протягом 2001 року. Для забезпечення виконання приватизаційних завдань на 2001 рік і у подальший період, Уряд направив до Верховної Ради України законопроекти, які передбачають скасування заборони на приватизацію близько 200 підприємств.

18.  Уряд рішуче налаштований на посилення процедур приватизації та прозорості операцій з приватизації. Це забезпечується частково за рахунок скорочення кількості та обсягів інвестиційних умов, оголошення тендерів у засобах масової інформації, доступних міжнародній спільноті, а також оптимізації процесу попередньої підготовки до приватизації. Тендери з продажу великих підприємств проводитимуться із застосуванням процедур відкритих торгів і, як правило, з використанням допомоги фінансових радників. До кінця березня 2001 року Фонд державного майна подасть до Верховної Ради України вичерпну інформацію про приватизацію, здійснену у 2000 році, а також розмістить її на своїй Інтернет-сторінці. Крім того, проводячи консультації із Світовим банком, Уряд започаткує здійснення аналізу результатів приватизації за попередній період, починаючи з 2000 року.

19.  Житлово-комунальні тарифи у м. Києві та майже в усіх інших регіонах України було підвищено згідно з раніше досягнутими домовленостями. Ми вживатимемо подальших заходів щодо того, щоб житлово-комунальні тарифи забезпечували повне покриття собівартості.

20.  У рамках нашої стратегії, спрямованої на скорочення затрат, пов‘язаних з веденням бізнесу в Україні, ми вживаємо цілий ряд важливих заходів з метою поліпшення клімату для інвестування та розвитку малого бізнесу, скорочення бюрократії, а також подальшого спрощення передбачених законодавчо-нормативними актами процедур, що стосуються реєстрації суб‘єктів підприємницької діяльності, отримання ліцензії та проведення перевірок. Верховною Радою України було прийнято Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”, який передбачає скорочення кількості видів діяльності, що потребують наявності ліцензій, та спрощує процедури надання ліцензій. Очікується, що у першому півріччі 2001 року Верховна Рада України ухвалить окремі законопроекти “Про стандартизацію”, “Про акредитацію органів оцінки відповідності” та “Про підтвердження відповідності”, що сприятиме приведенню законодавчо-нормативних актів України з питань сертифікації та стандартизації у відповідність з нормами Європейського Союзу. Врешті-решт, для спрощення вимог щодо звітності для малого бізнесу, ми підняли поріг оподаткування ПДВ до 61 200 гривні, а також плануємо звести воєдино процедури реєстрації нового бізнесу.

21.  В енергетичному секторі проблема неплатежів негативно впливала на макроекономічну стабільність і можливості зростання. Дотримання платіжної дисципліни буде забезпечуватися за рахунок таких заходів, орієнтованих на короткотермінову перспективу: (і) підвищення рівня інкасації грошової оплати за газ та електроенергію, виходячи з плану, викладеного у таблиці 1; (іі) припинення постачання тим споживачам, які не забезпечать цього рівня проплат за умови суттєвого відхилення; а також (ііі) підвищення прозорості із завершенням аудиторської перевірки НАК “Нафтогаз України” до вересня 2001 року, а також здійсненням щомісячного аудиту розподільчого рахунка оптового постачальника електроенергії і розподільчих рахунків регіональних енергопостачальників. В основі нашої стратегії в енергетичному секторі на середньостроковий термін лежить принцип зменшення втручання держави і підвищення рівня конкуренції у цьому секторі. Ми опрацьовуємо шляхи стимулювання розвитку ринкової структури у секторі природного газу, яка забезпечуватиме більш прозорий і надійний процес імпорту та транзиту.

22.  Ми вважаємо розбудову ринково-орієнтованого сільськогосподарського сектору запорукою для відновлення економічного зростання і стабільності платіжного балансу в Україні. У зв‘язку з цим, ми започаткували широкомасштабну земельну реформу, приватизували значну частину зернових елеваторів і суттєво зменшили втручання Уряду у сферу постачання матеріально-технічних ресурсів. Уряд тісно співпрацює з Верховною Радою України над прийняттям Земельного кодексу, законів з питань реєстрації права власності та іпотеки, а також над скасуванням Верховною Радою України заборони на застосування процедур банкрутства щодо сільськогосподарських підприємств. Згідно з нашою стратегією реформ Уряд безпосередньо не втручатиметься у справу постачання матеріально-технічних ресурсів, а також вживе заходів для того, щоб не допустити втручання у процес збуту продукції ні на державному, ні на регіональному рівнях.

23.  Ми продовжуємо приділяти велику увагу подальшій оптимізації державного управління і вже вжили з цією метою ряд заходів, включаючи скорочення кількості міністерств з 18 до15. Крім того, у 2000 році скорочено 40000 посад у бюджетній сфері і планується подальше скорочення посад у бюджетній сфері у 2001 році в рамках триваючої роботи з реформування державної служби.

Г. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ЗОВНІШНЄ ФІНАНСУВАННЯ

24.  Життєздатний платіжний баланс є одним із ключових елементів нашої стратегії на середньостроковий термін. Ми запроваджували комплексну стратегію реструктуризації усього суверенного боргу приватним та офіційним двостороннім кредиторам, термін повернення якого настає у 2000 та 2001 роках. Усі чотири види ще не погашених Євробондів/облігацій та “Газпромівок” було реструктуризовано 14 квітня 2000 року із рівнем акцептації понад 98 відсотків. Крім того, було розіслано листи до всіх двосторонніх офіційних кредиторів, включаючи кредиторів Паризького клубу, у яких містилися роз”яснення з приводу труднощів, що виникли у платіжному балансі України, і прохання про здійснення реструктуризації на співставимих засадах. НАК “Нафтогаз України” дано доручення розробити план врегулювання своїх стосунків із постачальниками, а також рекомендовано щомісяця публікувати дані, що стосуються її операцій та простроченої заборгованості.

25.  Ми активізуємо наші зусилля щодо вступу до СОТ. Першим кроком на шляху до скасування податку на експорт соняшникового насіння є подання на розгляд до Верховної Ради України проекту закону, що передбачає скорочення ставки податку з 23 до 10 відсотків. Очікується, що законодавче рішення буде прийнято до кінця 2000 року. Ми також переглядаємо доцільність продовження існування експортних обмежень на живу худобу та шкури великої рогатої худоби. Ми очікуємо, що ці спотворюючи економіку заходи буде скасовано протягом 2001 року. Нарешті, Уряд утримуватиметься від запровадження будь-яких нових експортних обмежень протягом усього періоду дії Угоди.

26.  Ми встановили квартальні “стелі” на суми непільгових зовнішніх позик, щодо яких було укладено угоди чи надано гарантії Уряду або НБУ, які детально відображено у таблиці 1. На період дії програми ні Уряд, ні НБУ не накопичуватимуть прострочені заборгованості за жодними зобов‘язаннями по здійсненню зовнішніх платежів (критерій ефективності за програмою, який застосовується на постійній основі).

Д. ПИТАННЯ СТАТИСТИКИ

27.  Ми продовжуватимемо зміцнювати нашу базу статистичних даних і методи складання статистики. Цього року було прийнято Закон України “Про статистику”, завдяки чому було вирішено питання про встановлення відповідальності та посилення автономії органів державної статистики. У сфері національних рахунків Державний комітет статистики працюватиме над вдосконаленням квартальних випусків національних рахунків. Незабаром Міністерство фінансів випустить наказ, за яким статистичні дані з державних фінансів будуть готуватися та поширюватися у відповідності до положень Керівництва по статистиці державних фінансів, розробленого МВФ. Крім того, буде створено міжвідомчу робочу групу для вирішення питання про розподіл відповідальності за підготовку та поширення статистики державних фінансів між Міністерством фінансів, Державним казначейством і Державним комітетом статистики. Щодо даних по міжнародних резервах, НБУ почне готувати звіти відповідно до Спеціального стандарту поширення даних (SDDS) за формою, що стосується резервів, які будуть надсилатися до МВФ.

Е. ПРОЗОРІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ

28.  Основна увага в рамках нашої програми зосереджується на поліпшенні прозорості та управління, а також зменшенні можливостей для наживи і корупції. Ми визнаємо, що успіхи у цій сфері є надзвичайно важливими для заохочення активності приватного сектора, а також для забезпечення ефективного використання державних коштів.

29.  Для підвищення підзвітності державних підприємств та інституцій у інших сферах, включаючи НАК “Нафтогаз України”, Державне агентство з управління матеріальним резервом, розподільчий рахунок оптового енергоринку, а також розподільчі рахунки, відкриті обленерго для інкасації плати за електроенергію, мають застосовуватися аудиторські перевірки. Усі бюджетні операції будуть перевірятися національною Рахунковою палатою. Додаткові заходи передбачають вдосконалення системи бюджетного обліку і звітності, включення усіх позабюджетних фондів та рахунків до бюджету, регулярне звітування перед Верховною Радою України про податкову недоїмку. НБУ включатиме в обсяг своїх щорічних звітів, які подаються до Верховної Ради України, зовнішній аудит результатів фінансової діяльності з листом аудитора до керівництва НБУ та всіма нотатками, що стосуються цих звітів. Такі фінансові звіти оформлюватимуться згідно з міжнародними стандартами бухгалтерської звітності, включаючи висвітлення вартості активів у поточних цінах і відповідні допуски на активи підвищеного ризику. Нарешті, ми знаходимося в процесі підготовки вичерпного масиву даних по кредитах, наданих приватному сектору під гарантії Уряду або НБУ у 1997-1999 роках, і як тільки цю роботу буде закінчено, передамо її результати до Міжнародного валютного фонду.

30.  Вживається також цілий ряд заходів для удосконалення практики управління резервами НБУ на основі результатів аудиту та рекомендацій місії технічної допомоги від Департаменту грошово-кредитних та валютних питань МВФ. Вони включають: (і) розроблення уточненого формулювання цілей, для яких здійснюється управління резервами, що мають бути ухвалені Правлінням НБУ; (іі) створення окремого підрозділу з управління ризиками, який має бути відокремлений від Департаменту валютного регулювання і серед усього іншого повинен розробити базову систему управління ризиками для функції валютних резервів, а також розробити і започаткувати роботу системи моніторингу; а також (ііі) визначення функції внутрішнього аудиту, в основу якої буде покладено оцінку ризиків, початковим пріоритетом якої має бути діяльність головної контори НБУ, пов‘язана з іноземною валютою. НБУ також має намір тримати кошти, що надійдуть від усіх подальших траншів, отриманих у рамках Угоди про Механізм розширеного фінансування (EFF), на деномінованому в СПЗ рахунку України в МВФ.

31.  У рамках нашого плану зміцнення та запровадження судової системи і законодавчого середовища для приватних інвестицій, ми запроваджуємо закон про державні закупівлі, що узгоджується із директивами Європейського Союзу, і незабаром передамо до Верховної Ради України проект Закону України “Про акціонерні товариства”, який забезпечить кращий захист прав власників меншої кількості акцій. Уряд має намір приєднатися до Робочої групи з питань фінансових дій, що працює на базі ОЕСР, для приведення використовуваних ним заходів по боротьбі з відмиванням грошей у відповідність з міжнародною практикою.

32.  Ми вважаємо, що викладена вище політика та стратегія є адекватними для досягнення завдань, поставлених перед нашою програмою економічних реформ, однак ми будемо готові вжити додаткових заходів, якщо це буде необхідно для цих цілей.

ДОДАТКИ

Таблиця 1. Україна: Кількісні завдання,  критерії ефективності, індикативні цілі та структурні маяки на період з грудня 2000 по грудень 2001 р

Таблиця 2. Україна: Попередні заходи, які необхідно здійснити для завершення четвертого перегляду в рамках угоди про Механізм розширеного фінансування (EFF), структурні маяки на період грудень 2000 року - червень 2001 року

Таблиця 3. Україна: План структурних реформ в рамках програми “Механізм розширеного фінансування”

 

ТЕГИ: ПокроваМарш УПА
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях