UA
 

Семья ZARINA: характеры, судьбы и ценностиРеклама

Корреспондент.biz,  6 апреля 2021, 13:00
0
690
Семья ZARINA: характеры, судьбы и ценности
Фото надано рекламодавцем

Пять женщин. Пять характеров. Пять личностей. Пять судеб. Они такие разные, и одновременно — такие близкие, они объединены общей идеей, общими стремлениями, общими ценностями.

Пять женщин семьи ZARINA, которые создали и продолжают создавать историю Ювелирного Дома — в видеопроекте "Семья ZARINA — откровенно, без дублей, о личном".

Героини проекта — Наталья Нетовкина, основательница Ювелирного Дома ZARINA, ее дочери — Зарина Нетовкина, амбассадор Ювелирного Дома ZARINA, Мартина Нетовкина, руководитель бренда NATKINA, и София Нетовкина, креативный директор ZIRKA Bar by ZARINA, а также — племянница Екатерина Нетовкина, менеджер по коммуникациям с международными партнерами ZARINA. Женщины семьи ZARINA искренне делятся своими мыслями и воспоминаниями. Каковы их планы на будущее? Нужно ли искать компромисс в деловых отношениях? Существует граница между рабочими и семейными вопросами? Наши героини рассказывают об этом, а также — об отношении к семейному бизнесу, о поражениях и победах, об уверенности и любви, царящих в семье, о мечтах, которые сбываются. Обо всем этом — в 13-ти минутах видео, без дублей, откровенно, о личном.

 

Ювелирный Дом ZARINA — это компания, вдохновленная и созданная женщиной, с большой любовью и уважением к женщинам. Главные героини видеопроекта убеждены, что женщина способна изменить мир к лучшему. Ведь она — уникальная и неповторимая индивидуальность, многогранная личность. Чтобы чувствовать собственную ценность, ей не нужно казаться кем-то другим, достаточно быть той, кем она есть на самом деле. Ей достаточно быть собой. Она сама и есть наибольшая ценность. Эта ценностная платформа является основой Ювелирного Дома ZARINA, и именно она — залог успеха компании.

Семейный бизнес — это не просто работа, это совместное творчество таких разных по характеру и мировосприятию, но близких по духу людей, которые дарят друг другу любовь и поддержку. Как происходят эти процессы в Ювелирном Доме ZARINA? Об этом также говорят героини видеопроекта.

 

В 13 минутах этого видео — съемки, которые длились 18 часов, полсотни тем для непринужденной беседы, несколько частных, личных и очень трогательных моментов и ни одного срежиссированного диалога. Эта документальная мини-лента вмещает 20 лет жизни и истории 5 невероятных женщин. Это — возможность заглянуть за кулисы большого семейного бизнеса, узнать больше о ценностях семьи ZARINA и вдохновиться историями успеха героинь проекта.


 

Сім’я ZARINA: характери, долі й цінності

П’ятеро жінок. П’ять характерів. П’ять особистостей. П’ять життєвих шляхів. Вони такі різні, і водночас — такі рідні, об’єднані спільною ідеєю, спільними прагненнями, спільними цінностями. П’ять жінок сім’ї ZARINA, котрі створили і продовжують створювати історію Ювелірного Дому — у відеопроєкті “Сім’я ZARINA — відверто, без дублів, про особисте”.

Героїні проєкту — Наталія Нетовкіна, засновниця Ювелірного Дому ZARINA, її доньки — Заріна Нетовкіна, амбасадорка Ювелірного Дому ZARINA, Мартіна Нетовкіна, керівниця бренду NATKINA і Софія Нетовкіна, креативна директорка ZIRKA Bar by ZARINA, а також — племінниця Катерина Нетовкіна, менеджерка з комунікацій з міжнародними партнерами ZARINA. Жінки сім’ї ZARINA щиро діляться своїми думками і спогадами. Які їхні плани на майбутнє? Чи потрібно шукати компроміс у ділових стосунках? Чи існує межа між робочими та сімейним справами? Вони розповідають про ставлення до сімейного бізнесу, про поразки й перемоги, про відчуття впевненості й любові, що панують у сім’ї, про мрії, які здійснюються. Про все це — у 13-ти хвилинах відео, без дублів, відверто, про особисте.

Ювелірний Дім ZARINA — це компанія, натхненна і створена жінкою, з великою любов’ю і повагою до жінок. Головні героїні відеопроєкту переконані, що жінка має великий потенціал до того, щоб змінити світ на краще. Адже вона — унікальна й неповторна індивідуальність, багатогранна особистість. Щоб відчувати власну цінність, їй не потрібно здаватися кимось іншим, ніж вона є насправді. Їй досить бути собою. Вона сама і є найбільша цінність. Ця ціннісна платформа і є основою Ювелірного Дому ZARINA, і саме вона є запорукою успіху компанії.

Родинний бізнес – це не просто робота, це спільна творчість таких різних за характером і світосприйняттям, але близьких за духом людей, котрі дарують одне одному велику любов та підтримку. Як саме відбуваються ці процеси у Ювелірному Домі ZARINA? Про це також розповідають героїні відеопроєкту.

У лише 13 хвилинах відео — зйомки, що тривали 18 годин, півсотні тем для невимушеної бесіди, кілька приватних, особистих і дуже зворушливих моментів і жодного відрежисованого діалогу. Ця документальна міні-стрічка відтворює 20 років життя і історію 5 неймовірних жінок. Це — можливість зазирнути за лаштунки великого сімейного бізнесу, дізнатися більше про цінності сім’ї ZARINA та надихнутися історіями успіху героїнь проєкту. 

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
ТЕГИ: ювелирные украшенияЮвелирный Дом ZARINA
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Загрузка...