UA
 

Атомная независимость УкраиныРеклама

Корреспондент.biz,  20 августа 2021, 16:45
0
1900
Атомная независимость Украины
Фото надане рекламодавцем

В преддверии 30-летия независимости Украины, готовят открыть первое в стране централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ).

Это важный шаг, доказывающий автономность, которую мы обрели еще 30 лет назад и то, что мы становимся всё сильнее на мировой арене.

Сооружение ЦХОЯТ стартовало еще в 2017 году, в Чернобыльской зоне отчуждения. Глава “Энергоатома”, выступивший заказчиком данного проекта, заявил, что благодаря хранилищу, наша страна сможет ежегодно экономить $200 млн. Раньше, атомное топливо вывозилось в Россию для хранения и переработки. В частности, из-за этого объект имеет и политическую роль, позволяя не платить РФ деньги, которые впоследствии можно направить на развитие украинских атомніх станций.

Сейчас, с помощью БК “КБР” и NESTRA Concern, были сданы все строительно-монтажные работы в срок. Налаживание кранов, поставка уникального и единственного в Украине Универсального мобильного тягача на комбинированном ходу для приема поездов, которые транспортируют топливо. Также, были налажены сложные системы радиационного контроля, коммутаторного связи и радиолинийного, система контроля управления ЦХОЯТ.

 

Так же, стоит напомнить, что ранее объект находился под контролем “Укрбудмонтаж”, которые, к сожалению, не справились с поставленными сроками согласно договору и были отстранены от проекта ЦХОЯТ.

13 августа 2021, Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСК) выдала сертификат о соответствии завершенного строительства первого пускового комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) проектной документации.

 

Основные направления деятельности БК "КБР": проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы, строительство многоквартирных домов. Объекты компании: Государственная налоговая служба Украины (ГНС), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Государственное бюро расследований, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.

 


 

Атомна незалежність України

Напередодні ювілею незалежності України, готують відкрити перше в країні централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП). Це важливий крок, який доводить автономність, яку ми здобули ще 30 років тому і те, що ми стаємо все сильніше на світовій арені.

Спорудження ЦСВЯП розпочалось ще в 2017 році, в Чорнобильській зоні відчуження. Глава “Енергоатому”, який виступив замовником даного проекту, заявив, що завдяки сховищу, наша країна зможе щорічно економити $200 млн доларів. Зокрема, через це об'єкт має і політичну роль, дозволяючи не платити РФ гроші, які згодом можна направити на розвиток українських атомних станцій.

За допомогою БК “КБР” і NESTRA Concern, були здані всі будівельно-монтажні роботи в строк. Налагодження кранів, поставка унікального та єдиного в Україні Універсальний мобільний тягач на комбінованому ходу для прийому поїздів, які транспортують паливо. Також, були налагоджені складні системи радіаційного контролю, комутаторного зв'язку і радіолінійного, система контролю управління ЦСВЯП.

Для прискорення процесу на об'єкті не покладало рук понад 400 осіб і компанія працювала в три зміни.

Так само, варто нагадати, що раніше об'єкт знаходився під контролем БК “Укрбудмонтаж”, які, на жаль, не впоралися з поставленими термінами відповідно до договору і були відсторонені від проекту ЦСВЯП.

13 серпня 2021 року, Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) видала сертифікат про відповідність завершеного будівництва першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) проєктній документації. Цим сертифікатом ДАБІ також підтвердила готовність об’єкта до експлуатації.

Основні напрямки діяльності БК “КБР”: проектування об'єктів, монолітні роботи, монтаж фасадів та інженерних мереж, реконструкції будь-якої складності, капітальні ремонтні роботи, будівництво багатоквартирних будинків. Об'єкти компанії: Державна податкова служба України (ДПС), Інститут Серця МОЗ України, Київський зоопарк, Державне бюро розслідувань, Центр інноваційних медичних технологій НАН України та ін.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
ТЕГИ: Украинахранилищеядерное топливо
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Загрузка...