UA
 

Представитель посольства Великобритании посетил Британский офтальмологический центрРеклама

Корреспондент.biz,  17 сентября 2021, 11:55
0
12964
         Представитель посольства Великобритании посетил Британский офтальмологический центр
Фото надане рекламодавцем

Британский офтальмологический центр - медицинское учреждение со 100% иностранным капиталом, который использует в своей работе английские расходные материалы и медикаменты.

С целью рассмотрения перспектив возможного потенциального сотрудничества в сентябре 2021 состоялась встреча в рамках клиники, представителя Посольства Великобритании в Украине Доминик Лионс и учредителем Британского офтальмологического центра Натальи Фостер - гражданки Великобритании.

Наши специалисты и врачи прошли офтальмологическую докторскую и хирургическую подготовку в Великобритании. Второй профессиональный язык, используемый в работе клиники - английский. Это дает возможность получать современные стандарты лечения Великобритании и внедрять в работу в Украине.

Доктор медицинских наук, эксперт по оказанию медицинских услуг Наталья Фостер, которая постоянно работает в городе Лондон, Англия, с удовольствием отметила во время инспектирования высокий уровень установления диагнозов и качества лечения в Британском офтальмологическом центре.

 

Во время деловой встречи с Доминик Лионс - представителем Посольства Великобритании в Украине была отмечена важность инвестирования в социальной сфере в Украине не только в области энергоносителей, но и в качестве услуг повышение уровня жизнедеятельности населения.

Особо было отмечено, что посольство Великобритании, достаточно внимательно отслеживает профессиональную деятельность врачей и физических лиц - предпринимателей о деятельности в Украине. Они готовы оказать консультативную, правовую, и другую действенную помощь в режиме семь дней в неделю и 24 часа в сутки.

 

 

Во время встречи также бело отмечено, что все инвестиции защищены очень надежно.

Наталья Фостер в свою очередь отметила достаточно корректный уровень общения. Английские инвестиции в Украине будут расширяться и дальше, и это выражено в том, что вскоре начнет работу Украинский институт глаза, где врачи будут получать новые знания, изучать новые методики и технологии лечения пациентов. Данные методики являются передовыми, что является весьма важным.

 

Доминик выразил благодарность Наталье Фостер в организации и проведении встречи и обратил внимание, что именно такие встречи обязательно внесут положительные моменты в развитие Украины в целом.

 


Представник посольства Великої Британії відвідав Британський офтальмологічний центр

З метою розгляду перспектив  можливої потенціальної співпраці   в вересні  2021 року відбулася зустріч в межах клініки,  представника  Посольства Великобританії в Україні   Домінік Ліонс та засновника Британський офтальмологічний центр  Наталії Фостер – громадянки Великобританії.

Британський офтальмологічний центр -  медична установа із 100% іноземним капіталом, який використовує в своїй роботі англійські   витратні матеріали  та медикаменти.

Наші фахівці і лікарі пройшли офтальмологічну докторську і хірургічну підготовку в Великобританії.  Друга професійна мова, яка використовується в роботі  клініки  – англійська. Це дає можливість  отримувати  сучасні стандарти  лікування Великобританії та впроваджувати в роботу в Україні.

Доктор медичних наук, експерт з надання медичних послуг Наталія Фостер, яка постійно працює в  місті Лондоні, Англія, с задоволенням відмітила під час інспектування високий рівень встановлення діагнозів та якості лікування  в Британський офтальмологічний центр.

Під час ділової зустрічі з Домінік Ліонс - представником  Посольства Великобританії в Україні було  наголошено на важливості інвестування в соціальній сфері в Україні  не лише в області енергоносіїв , але і в якості  послуг  підвищення рівня життєдіяльності населення.

Особливо було відзначено, що посольство Великобританії, досить уважно відстежує  за професіональною діяльністю  лікарів та фізичних осіб – підприємців щодо діяльності в Україні. Вони також готові надати консультативну, правову, та іншу  дієву допомогу в режимі  сім днів на тиждень та 24 години на добу.

Під час зустрічі також біло відмічено, що всі  інвестиції захищені дужі надійно.

Наталія Фостер в свою чергу відмітила досить коректний рівень спілкування.  Англійські інвестиції в Україні розширюватимуться і на далі, і це виражено в тому, що незабаром почне роботу Український інститут ока, де лікарі будуть отримувати нові знання, вивчати нові методики і технології лікування пацієнтів. Дані методики  є передовими,  що є досить  важливим.

Домінік висловив подяку Наталії Фостер в організації та проведенні зустрічі і звернув увагу, що саме такі зустрічі обов'язково внесуть позитивні моменти в розвиток України в цілому.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине
ТЕГИ: медицинаглаза
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Загрузка...