ПФТС повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

23 марта 2011, 17:07
0
26
ПФТС повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фондова біржа ПФТС", що розпочнуться об 11 год. 15 хв. 22 квітня 2011 року за адресою: м. Київ, вул. Московська, будинок 31/33, Кіноцентр "Зоряний", Малий зал.

Перелік питань, які виносяться на голосування
(порядок денний Загальних зборів):
 
1.      Про обрання Лічильної комісії Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
2.      Про затвердження Регламенту проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
3.      Про зміну типу Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
4.      Про внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
5.      Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
6.      Про внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
7.      Про внесення змін до Положення про Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
8.      Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС".
9.      Про затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління товариства.
10.    Про розгляд звіту Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2010 рік.
11.    Про розгляд звіту Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2010 рік і затвердження висновків Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
12.    Про розгляд звіту Ради Директорів Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2010 рік, річного звіту товариства та затвердження балансу Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2010 рік.
13.    Про обрання членів Ревізійної комісії товариства; про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії товариства.
14.     Про розподіл прибутку і збитків Приватного акціонерного товариства "Фондова біржа ПФТС" за 2010 рік.
15.    Про визначення Основних напрямків діяльності товариства на 2011-2013 роки.
 
Документи, що стосуються порядку денного Загальних зборів, надаються акціонерам ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" у робочі дні з 9.00 до 18.00 за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 72, вхід № 3, 3-й поверх, офіс ПрАТ "Фондова біржа ПФТС", кабінет №14.
В день проведення річних Загальних зборів ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" документи надаються за адресою: м. Київ, вул. Московська, будинок 31/33, Кіноцентр "Зоряний", Малий зал.
Для ознайомлення із зазначеними документами акціонерам необхідно мати:
·         документ, що посвідчує  особу (паспорт);
Представникам акціонерів необхідно мати:
·         документ, що посвідчує особу (паспорт);
·         документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право ознайомлення з документами – довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчену копію. Якщо представник акціонера має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності – оригінали або належним чином засвідчені копії статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси без довіреності. Крім того, для ознайомлення з документами акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності акціонера на акції ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" - оригінал виписки про стан рахунку в цінних паперах, складеної зберігачем станом на дату звернення акціонера (представника акціонера) з вимогою про надання документів для ознайомлення.
Посадовою особою ПрАТ "Фондова біржа ПФТС", відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами (інформацією, матеріалами), необхідними акціонерам для ухвалення рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів ПрАТ "Фондова біржа ПФТС", є Член Ради Директорів ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" Ігор Олегович Селецький.
 
Дата складання переліку акціонерів ПрАТ "Фондова біржа ПФТС", які мають право на участь у Загальних зборах: 19 квітня 2011 року.
 
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі в Загальних зборах проводиться  22 квітня 2011 року з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв.
Місце проведення реєстрації: м. Київ, вул. Московська, будинок 31/33, Кіноцентр "Зоряний", Малий зал.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі:
– фізичним особам - документ, що посвідчує особу (паспорт);
– представникам юридичних осіб - документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Документом, що підтверджує повноваження представника акціонера, є: довіреність, оформлена відповідно до чинного законодавства або її належним чином засвідчена копія або, якщо представник акціонера має повноваження представляти акціонера без довіреності – оригінали (належним чином засвідчені копії) статуту та документа про призначення на посаду особи, яка має повноваження представляти інтереси акціонера без довіреності.
Додаткову інформацію з організаційних питань проведення Загальних зборів можна отримати за тел.: (044) 277-50-00 або за адресою: Україна, 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 72, вхід № 3, 3-й поверх, офіс ПрАТ "Фондова біржа ПФТС", кабінет №14.
 
 
Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Фондова біржа ПФТС" також опубліковано у Бюлетені "Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 51 від 18.03.2011р. та надіслано кожному акціонеру поштою.

Пресс-релизы размещаются на платной основе в раздел Пресс-релизы

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua
Загрузка...

Корреспондент.net в cоцсетях